Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Panduan menjauhi sihir


1.Sentiasa memelihara solat lima waktu dan menjaga kualiti solat.
2.Memperbanyakkan bacaan ayat-ayat Al Quran dan zikir secara berterusan serta komited.
3.Mengamalkan bacaan surah Al Fatihah.
4.Membaca  3 surah terakhir (tiga Qul) setiap hari sebanyak 3 kali ketika pagi dan petang.
5.Mengamalkan ayat Al Kursi(ayat 255 daripada surah Al Baqarah)selepas solat.
6.membaca dua ayat terakhir dan surah Al Baqarah pada waktu malam.
7.Mengamalkan zikir "La ilaha illah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wahuwa 'ala kulli syai in qodir" sebanyak 10 kali
8.Amalkan juga bacaan surah-surah lain seperti Al-A'raf,Yunus dan Toha.