Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

BERDOALAH SEBANYAK YANG MUNGKINBerdoalah atas apa saja masalah yang anda hadapi,apa yang anda hajati dan apa-apa saja yang anda perlukan pertolongan terus dari Allah s.w.t. Anda digalakkan berdoa selagi doa itu tidak berunsur untuk melakukan maksiat atau berbuat dosa.


Ubadah bin Asshamit r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda :Tiada seorang muslim diatas bumi berdoa melainkan dapat dipastikan diterima atau dihindarkan daripadanya suatu bala,asalkan tidak berdoa dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan.Maka seorang berkata:Kalau demikian kami memperbanyakkan berdoa saja. Sabda Nabi s.a.w :"Allah s.w.t lebih banyak kurnianya."(HR At-Termizi)
   
Dan didalam riwayat Al Hakim dari Abu Said r.a ada tambahannya:"Atau disimpan baginya pahala sebesar permintaan itu." 
    
Nyata dengan hadis ini bahawa tiada doa yang tertolak.Hanya penerimanya yang terbahagi 3:
Diberi secara tunai atau digunakan untuk menghindari bala bencana atau permohonan doa  itu hasilnya ditunda pemberiannya hingga di akhirat,itu semua menurut hikmat kebijaksanaan Tuhan yang MahaBelas kasih kepada hamba-hambaNya.